Fiat iustitia et pereat mundus


Адвокатска Канцеларија Радић

(основана 1982.)

пружа све услуге код остваривања и заштите права и интереса утврђених домаћим прописима:

грађанско, привредно, управно, међународно приватно право и сл.

наследно право у иностранству, помоћ око боравишних дозвола (Немачка итд.)

    пружа услуге медијатора при судовима у Новом Саду и Београду

обезбеђује легализацију аката од стране судских преводилаца за италијански, немачки, енглески и руски језик


Адвокатска Kанцеларија Радић
Маршала Бирјузова 13А
11000 БЕОГРАД

Србија

Телeфон/Факс: +381.11/ 328 12 16
e-mail: AdvRadic@AdvRadic.com
[ Home ] [ Adv. kancelarija (cir) ] [ Adv. kancelarija (lat) ] [ Lawyer's Office ] [ AnwaltsKanzlei ] [ Studio legale ]
[ Aдвокатское Бюро ]